Notes, Comments, Blog / Poznámky, komentáře, blog

Usual blog-related posts. / Běžné blogové příspěvky.

Snílek Daily Photo 2018

I've decided for a small experiment. Every day during whole year 2018 I will publish a new, as of yet unpublished photograph. Let's see, what that will do with me and my photography.

You can follow new photographs on facebook and instagram or in a local gallery.

The best photographs will appear, with commentary, as post on this site.


Rozhodl jsem se pro malý experiment. Po celý rok 2018 budu publikovat jednu novou, dosud nepublikovanou fotografii. Uvidíme, co to učiní se mnou a mou fotografií.

Nové fotografie lze sledovat na mém facebooku a instagramu a v místní galerii.

Nejlepší fotografie se pak s komentářem objeví jako na této stránce jako příspevky.

— snílek