Artillery / Dělostřelectvo

/images/2018/artillery.thumbnail.jpg
Once upon a central bank,
met I many a siege tank.
greasepaint, needles, robes for beach,
preparing for city's siege.
Midtown seized by artillery,
guerillas upon the periphery.
Briefed well is the magistrate,
no casualties, clean forfeit.
…even thinks it's great.
Calm you down and hear your mayor,
a foreigner is not a slayer!
Stop it now! A ghost of place?
Tourism 'bove holy grace!
Jednou vedle centrál banky
narazil jsem na siege tanky.
Šminky, jehly, módní šat,
jedou město obléhat.
Centrum drží těžká artilerie,
partyzáni zabírají periferie.
O všem je zpraven magistrát,
ten město pustil beze ztrát.
…dokonce je za to rád.
Klid, občane, žádný strach,
však cizinec není vrah!
Ale dost už! Místa duch?
Ducha více cizinecký ruch!

— snílek

(Praha, 21.4.2018)

PS: As for siege tank, it's a term from StarCraft, a cult stragety game from 1998. Looks pretty much like those wheeled suitcases. / Co se týče siege tanku, jde o pojem ze StarCraftu, kultovní strategie z roku 1998. Vypadá dost jako ty kufry na kolečkách.

Comments

Comments powered by Disqus