In Holding / V držení

/images/2018/in-holding.thumbnail.jpg
Holding hands,
in sweet trance,
hearts in dance...
And... the gentleman with a camera
...you do not mind, my darling...
Jsme v držení,
u vy tržení,
srdce v plameni...
A... toho pána s fotoaparátem
...si nevšímej, drahá...

— snílek

(Plzeň, 15.2.2018)

Comments

Comments powered by Disqus