Burnt Woods / Spálený les

/images/2019/burnt-woods-1.thumbnail.jpg

There was a fire. A forest was burning in the hills (Krkavec) northwest of Pilsen and most of local firefighters were called to action. Thanks to their efforts, most of the woods there did not burn down. A few hectares did, though, but the rest was saved. End of the story? Quite the opposite.

A burnt forest is a fascinating place. The fire was dealt with, so the trees are still there, standing. Their burnt bark now looks like a charcoal plating, their needles turned rusty because of the fire and the smoke. Are they still alive?

After the fire, the trees are there, but the rest is not. The ground is all burnt. No blueberry brushes, no moss. Just a black or grey ground, covered with layers of rusted needles, falling of all those hurt trees and creating homogeneous ground texture. You just cannot shake the feeling of this being a lunar landscape. Just with trees all around.

You cannot walk barefoot in a burnt forest. Not because of the ashes. It's all those sharp sticks, the remains of low forest brushes, jutting out from the ground, piercing your feet in a most unpleasant way.

And yes, there is the smell. A smell of a thoroughly smoked cave. All around you, in the open.

Take your kids there. Seriously.


Hořelo. V kopcích na severozápad od Plzně (na Krkavci) hořel les. K požáru byla povolána většina místních hasičů a díky jejich úsilí nelehla většina tamního lesa popelem. Přesto, že shořelo několik hektarů, zbytek lesa byl zachráněn. Konec příběhu? Právě naopak.

Spálený les je totiž fascinující místo. Požár se podařilo uhasit, takže stromy jsou stále tam a stojí. Jejich ohořelá kůra připomíná uhelný pancíř, jejich jehličí získalo díky ohni a kouři rezavou barvu. Jsou stále naživu?

Stromy po požáru zůstaly, z ostatního však nezbylo nic. Zem je zcela spálená. Žádné borůvčí, žádný mech. Jen černá a šedá zem, pokrytá vrstvami rezavého jehličí, padajícího ze všech těch zraněných stromů a pokrývající zem homogenní texturou. Nemůžete se zbavit pocitu měsíční krajiny. Jen se stromy všude kolem.

Ve spáleném lese nemůžete chodit naboso. Ne kvůli popelu. To všechny ty špičaté klacíky, zbytky nízkých keřů, trčící ze země, bodající do chodidel tím nejnepříjemnějším způsobem.

A ano, všude je tam ten zápach. Smrad řádně vykouřené jeskyně. Všude kolem, v otevřeném prostoru.

Vezměte tam svoje děti. Myslím to vážně.

— snílek

(Plzeň, 7.6.2019)

/images/2019/burnt-woods-2.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-3.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-4.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-5.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-6.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-7.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-8.thumbnail.jpg /images/2019/burnt-woods-9.thumbnail.jpg

Comments

Comments powered by Disqus