Impressionist's Pilsen / Impresionistická Plzeň

/images/2018/impressionists-pilsen.thumbnail.jpg
Pilsen was without form and void;
and a mundane evening
was upon the millstream.
And the wind of God moved
upon the face of it's waters.
And God said, Let there be waves.
And there were waves.
And God saw the waves,
that they were good,
and form an impressionist painting...
Plzeň byla pustá a prázdná
a nad mlýnskou strouhou
byl obyčejný, všední večer.
Ale nad jejími vodami,
vznášel se vzduch Boží.
I řekl Bůh, buďtež vlnky.
A byly vlnky.
I viděl Bůh, že jsou dobré
a tvoří impresionistický obraz...

— snílek

(Plzeň, 15.3.2018)

Comments

Comments powered by Disqus