Lost Manhood / Ztracené mužství

/images/2018/lost-manhood.thumbnail.jpg
Those real men of ancient roots
honoured the source of their own.
With armour, sword and leather boots
and two balls of granite stone.
Lost is the source to modern men,
from honour's way they run,
wander life like trepid hen,
of two balls… only one.
V dobách dávných praví muži
hájili čest pramene.
Zbroj a meč a boty v kůži,
a dvě koule z kamene.
Ztratil se pramen mužům dnes,
cti jak malin v lednu,
bloudíce žitím jak zbitý pes,
z dvou koulí… jenom jednu.

— snílek

(Švihov, 14.7.2018)

Comments

Comments powered by Disqus