Deep Immersion / Hluboké pohroužení

/images/2018/deep-immersion.thumbnail.jpg
There are places of depth.
Places of Truth.
Where you can immerse deep.
Where you can not stay shallow.
Even if you want to.
Even if you try.
Still, the place is such,
you are dragged into the deep.
Deep into the heart of being.
Deep into your conscience.
There are places like that.
This was a place like that.
Yet the appearances deceive.
For this man really was deep.
Alone, yet in a crowded church.
Deep, into an organ concerto…
Jsou místa hloubky.
Místa Pravdy.
Kde se můžeš pohroužit hluboko.
Kde nemůžeš zůstat na povrchu.
Přestože bys chtěl.
Přestože to zkusíš.
Přece, na takovém místě
jsi tažen do hlubiny.
Do hlubiny k jádru bytí.
Hlubiny svého svědomí.
Jsou taková místa.
Bylo jím i toto.
A přesto zdání klame.
Byl hluboko tento muž.
Sám, v plném kostele.
V hlubinách varhanního koncertu…

— snílek

(Plzeň, 25.5.2018)

Comments

Comments powered by Disqus