Of Lamps and Cranes / O lampách a jeřábech

/images/2018/of-lamps-and-cranes.thumbnail.jpg
Muse's silence's hard to bear
with inspiration needs,
as photographers in despair
are roaming city's streets.
Though save your advice,
don't help me, right?
Lo! This lamp'll suffice
with cranes up in the night...
Click!
Rozhodla se můza mlčet,
inspirace nedává,
zoufalstvím tak tiše zvlčet
fotografy nechává.
Však nechci žádné rady,
už vůbec žádné pomoci...
Hle! Lampa svítí tady,
a jeřáb trčí do noci...
Cvak!

— snílek

(Plzeň, 15.3.2018)

Comments

Comments powered by Disqus